Tел: 056/898181, факс: 056/898182, e-mail: neftochimtransport@bginfo.net

Правни положения

» Начало » Правни положения

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДВАЩИТЕ ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ И НАПЪЛНО РАЗБИРАТЕ ИЗЛОЖЕНАТА ТУК ИНФОРМАЦИЯ. НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ, В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ ПОЛОЖЕНИЯ ( наричани тук “ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ”) ИЛИ НЕ РАЗБИРАТЕ СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Използване на сайта. Нефтохимтранспорт осигуряват материалите на този уебсайт (наричан тук “Сайт”) като допълнителна услуга за Интернет потребителите, единствено с цел информация, и тези материали не са предназначени за търговски цели. Нефтохимтранспорт ви оторизират само за разглеждане и разтоварване на единично копие от настоящите материали изложени на този Сайт, единствено за ваша лична, некомерсиална употреба, предмет на посочените по-долу положения. Ако копирате материали от този Сайт, то трябва да запазите всички знаци за авторско право и собственост, които се съдържат в оригиналните материали на всяко отделно копие. Нямате право да видоизменяте материалите в този Сайт по какъвто и да е начин, нито публично да ги показвате, излагате или дистрибутирате. Според настоящите Правни Положения, никаква част от тези материали не може да бъде ползвана в друг уебсайт или компютърна мрежа, за каквито и да било цели. Материалите на този сайт са защитени от световните закони за авторското право. Освен конкретно посочените тук, World F encing2004.com техните доставчици не ви предоставят никакви явни или скрити права. Нефтохимтранспорт могат да ви предоставят конкретни права посредством отделен документ, или както е посочено другаде в материалите.

Линкове към други материали. За ваше удобство, Нефтохимтранспорт осигуряват линкове към сайтовете на трети страни. Ако ползвате тези линкове, ще излезете от този Сайт. Сайтовете, свързани с линкове са извън контрола на Нефтохимтранспорт, и следователно Нефтохимтранспорт не носят отговорност за съдържанието на който и да е от тези линкове, водещи към други сайтове или други линкове, посочени в тези сайтове. Нефтохимтранспорт си запазват правото да прекъсват който и да е от тези линкове или тяхното съдържание. Нефтохимтранспорт не са разгледали в подробности и поотделно всеки един от сайтовете към които водят линковете и не контролират, нито са отговорни за, съдържанието на който и да е от тези сайтове. Ето защо, Нефтохимтранспорт не налагат и не представляват по никакъв начин информацията, софтуера или каквито и да било материали, които може да се намерят на тези сайтове, както и не носят отговорност за резултатите, които може да се получат от ползването на такива сайтове. Ако вие решите да влезете в сайт на трета страна, свързан с линк към този Сайт, вие изцяло поемате риска за това.

Информация от потребителя. Каквито и да е материали, информация или друг вид комуникация, които прехвърляте или поствате на този Сайт, се считат за неконфиденциални и нелични. Нефтохимтранспорт и оторизираните от тях трети страни могат свободно да копират, посочват, разпространяват, инкорпорират и ползват по всякакъв друг начин цялата информация, изображения, звук, текст и други, включени тук с една конкретна или всички възможни търговски и нетърговски цели. Забранено е да поствате или препращате до и от този Сайт всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, опозоряващи доброто име, неприлични, порнографски или други материали, които нарушават който и да е закон или разпоредба.

Отказ от отговорност. МАТЕРИАЛИТЕ, НАЛИЧНИ НА ТОЗИ САЙТ, ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ ВЪВ ВИДА В КОЙТО СА, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ЯВЕН ИЛИ СКРИТ. Материалите на този Сайт е възможно да бъдат неточни, непълни или остарели. Нефтохимтранспорт не се ангажират с поправката или актуализирането на тези материали. Възможно е действащите закони да не позволяват изключване/отказ от скрити гаранции - в такъв случай е възможно горното изключване/отказ да не се отнася до вас.

Ограничена отговорност. ПО НИКАКЪВ НАЧИН, Нефтохимтранспорт , ТЕХНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ ТРЕТИ СТРАНИ, СПОМЕНАТИ НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ, НЕ НОСЯТ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БИЗНЕС), ВЪЗНИКНАЛИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ САЙТ; ПОРАДИ ПОЛЗВАНЕ НА ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЛИНК КЪМ ТОЗИ САЙТ, ИЛИ ЗАРАДИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ПОМЕСТЕНА НА НЯКОЙ ИЛИ ВСИЧКИ ТАКИВА САЙТОВЕ, БЕЗ ОГЛЕД ДАЛИ ЩЕТИТЕ СЕ БАЗИРАТ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПОЗВОЛЯВАЩО ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК, ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ЗАКОНОВА ТЕОРИЯ, И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНИ ПОДОБНИ ЩЕТИ. АКО ПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ДОВЕДАТ ДО НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЕРВИЗИРАНЕ, ПОПРАВКА НА ВАШЕ ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР ИЛИ ДАННИ, ТО ВИЕ ИЗЦЯЛО ПОЕМАТЕ РАЗНОСКИТЕ СИ ЗА ТОВА. Възможно е действащите закони да не позволяват отказ или ограничаване на отговорност при случайни или следствени щети - в такъв случай, е възможно гореупоменатото ограничаване или отказ от отговорност да не се отнася до вас.

Действащи закони. Този Сайт се администрира от офисите на Нефтохимтранспорт в България. Не се разрешава каквото и да е ползване или износа на материали от този Сайт, което би нарушило българските и международните закони и разпоредби за износа. Настоящите Правни Положения се налагат от и тълкуват съобразно законите на Република България, без оглед на каквито и да е противоречия в тълкуване на законите.

Общи положения. Нефтохимтранспорт имат правото по всяко време да ревизират настоящите Правни Положения, като актуализират този текст. Трябва периодично да посещавате тази страница, за да разглеждате актуалните към момента Правни Положения, защото те са задължителни за вас. Възможно е някои тълкувания от настоящите Правни Положения да се заменят с други видно указани правни забележки или положения, поставени на определени страници на този Сайт.

Забележка . Всички страни, свързани с Нефтохимтранспорт, трябва да прочетат следните положения и да се съобразяват с тях, както и с всички действащи закони:

Имате право да се свързвате с, но не и да възпроизвеждате дословно, съдържанието на Нефтохимтранспорт.
Нямате право да добавяте браузъри или каквито и да било рамки (фреймове) около съдържанието на Нефтохимтранспорт.
Нямате право да интерпретирате или обсъждате връзките си с Нефтохимтранспорт.
Нямате право да давате невярна информация относно продуктите или услугите, предлагани от Нефтохимтранспорт.
Нямате право да ползвате лого или други запазени марки, които са собственост на Нефтохимтранспорт, без изричното разрешение на Нефтохимтранспорт.
Не може да се помества съдържание, което би могло да бъде считано за незаконно, неприлично или обидно.