Tел: 056/898181, факс: 056/898182, e-mail: neftochimtransport@bginfo.net

Извършване на ГТП

» Начало » Извършване на ГТП

НЕФТОХИМТРАНСПОРТ АД притежава Разрешение № 820 на Министерството на транспорта и съобщенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства:

  • мотоциклети
  • леки автомобили
  • товарни автомобили
  • автобуси
  • ремаркета
  • полуремаркета

Категория на контролно технически пункт.