Tел: 056/898181, факс: 056/898182, e-mail: neftochimtransport@bginfo.net

За нас

» Начало » За нас

“НЕФТОХИМТРАНСПОРТ”АД  е лицензирана транспортна фирма за извършване на обществен превоз на товари и пътници, както и услуги със строителна механизация на територията на Република България .

Фирмата упражнява тази дейност от 1963 година като транспортно звено на “Нефтохим” - Бургас.

От 01.06.2004 г “НЕФТОХИМТРАНСПОРТ”АД  е самостоятелно акционерно дружество и продължава да бъде основен доставчик на транспортни услуги на територията на  “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД и извършва следните дейности:

  • транспорт на течни горива и нефтохимикали (автоцистерни);
  • строително-ремонтни дейности с тежка механизация (автокранове, трактори, булдозери, фадроми и др.);
  • превози с товарни и лекотоварни автомобили;
  • товаро-разтоварни дейности с подемно-транспортни машини ( електрокари и мотокари); 
  • транспортиране на работниците и служителите, работещи на територията на  “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД и др.

''НЕФТОХИМТРАНСПОРТ'' АД разполага с над 250 броя  транспортни средства и машини (собствени и наети). Има  сервизна база за ремонт, поддръжка и диагностика на моторните превозни средства, както и  лизензиран контролно технически пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на всички видове пътни превозни средства ( мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета).

С дългогодишния си опит в областта на транспорта, с уникалната си техника и коректно отношение , “НЕФТОХИМТРАНСПОРТ”АД  е предпочитан партньор за много водещи фирми в страната.